Архив

Библейски поредици - евангелизации

  • 04.10.2008 г. 18:00 Последното царство на земята пастор Дъг Бачелър Тема №1 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 11.10.2008 г. 18:00 Обратното броене при Армагедон пастор Дъг Бачелър Тема №3 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 11.10.2008 г. 12:30 Мистерията на Божия помазаник пастор Дъг Бачелър Тема №2 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 18.10.2008 г. 12:30 Бунтовният принц и жената пастор Дъг Бачелър Тема №4 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 25.10.2008 г. 12:30 Милениумът на мира пастор Дъг Бачелър Тема №5 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 08.11.2008 г. 12:30 Невястата на Антихриста пастор Дъг Бачелър Тема №6 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 15.11.2008 г. 12:30 Завръщането на Илия пастор Дъг Бачелър Тема №7 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 29.11.2008 г. 12:30 Поклонението пред Вавилон пастор Дъг Бачелър Тема №8 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 06.12.2008 г. 12:30 Дървото на живота пастор Дъг Бачелър Тема №9 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.
  • 13.12.2008 г. 12:30 Една специална група от 144 000 пастор Дъг Бачелър Тема №10 от поредицата „Най-удивителните пророчества”. Водещ - пастор Дуайт Нелсън. Запис от 3ABN.