Архив

Библейски поредици - евангелизации

  • 18.10.2008 г. 18:00 Проникване в кода на Битие пастор Стивън Боор Тема №1 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис от Secrets Unsealed.
  • 25.10.2008 г. 18:00 Змията, жената и потомството пастор Стивън Боор Тема №2 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис от Secrets Unsealed.
  • 01.11.2008 г. 18:00 Златната нишка на историята пастор Стивън Боор Тема №3 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.
  • 08.11.2008 г. 19:00 Скритата конспирация на човешката история пастор Стивън Боор Тема №4 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.
  • 15.11.2008 г. 18:00 Родословното дърво на Месия пастор Стивън Боор Тема №5 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.
  • 22.11.2008 г. 18:00 Парадоксът на доброто и злото пастор Стивън Боор Тема №6 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.
  • 29.11.2008 г. 18:00 Какво за Бога става на земята? пастор Стивън Боор Тема №7 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.
  • 10.01.2009 г. 18:00 Победителят на Голиат пастор Стивън Боор Тема №9 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.
  • 10.01.2009 г. 12:30 Оригиналът и фалшификатът пастор Стивън Боор Тема №8 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.
  • 17.01.2009 г. 18:00 Време за Бога в един безумно забързан свят пастор Стивън Боор Тема №10 от рубриката „Разкрити тайни”. Запис на Secrets Unsealed.