Архив

Библейски поредици - евангелизации

 • 28.09.2014 г. 18:30 Историята на народите, предсказана в пророчествата пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема първа от поредицата.
 • 29.09.2014 г. 18:30 Удивителните открития в градовете на мъртвите пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема втора от поредицата.
 • 30.09.2014 г. 18:30 Самотата: има ли изход? пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема трета от поредицата.
 • 02.10.2014 г. 18:30 Космически пришълци или как се е появило злото? пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема четвърта от поредицата.
 • 03.10.2014 г. 18:30 Бог спасява света пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема пета от поредицата.
 • 04.10.2014 г. 18:30 Второто пришествие на Христос пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема седма от поредицата.
 • 05.10.2014 г. 18:30 Конституцията на вселената пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема шеста от поредицата.
 • 06.10.2014 г. 18:30 Покушение над небесната конституция пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема осма от поредицата.
 • 07.10.2014 г. 18:30 Свобода от страха и чувството на вина пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема девета от поредицата.
 • 09.10.2014 г. 18:30 Врата към нов живот пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема десета от поредицата.
 • 10.10.2014 г. 18:30 Има ли живот след смъртта? пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема единадесета от поредицата.
 • 11.10.2014 г. 18:30 Там, където започва вечността пастор Вадим Бутов Излъчване на живо от семинара "Код: Предсказано". Тема дванадесета от поредицата.