Архив

Библейски поредици - за дома и семейството

  • 10.08.2008 г. 19:00 Откриване Елза и Корадо Коци Младежки лагер за семейства „Аз и моят дом”. Запис от 13 юли.
  • 11.08.2008 г. 19:00 Аз и моят дом ще служим на Господа Елза и Корадо Коци Младежки лагер за семейства „Аз и моят дом”. Запис от 14 юли.
  • 12.08.2008 г. 19:00 Аз и моят дом ще се покоряваме на Господа Елза и Корадо Коци Младежки лагер за семейства „Аз и моят дом”. Запис от 15 юли.
  • 14.08.2008 г. 19:00 Аз и моят дом ще се грижим за Божието творение Елза и Корадо Коци Младежки лагер за семейства „Аз и моят дом”. Запис от 17 юли.
  • 15.08.2008 г. 19:00 Аз и моят дом се учим да прощаваме Елза и Корадо Коци Младежки лагер за семейства „Аз и моят дом”. Запис от 18 юли.
  • 16.08.2008 г. 12:30 Аз и моят дом се покланяме на Бога Елза и Корадо Коци Младежки лагер за семейства „Аз и моят дом”. Запис от 19 юли.