Архив

Библейски поредици - женски форуми

  • 18.06.2016 г. 12:30 Какво научих от любимото си мече Ханеле Отчовски Трета национална конференция на отдел „Служба на жените“, под надслов: „Днешно решение – вечна съдба"
  • 25.06.2016 г. 12:30 Да погледнем с нови очи Ханеле Отчовски Трета национална конференция на отдел „Служба на жените“, под надслов: „Днешно решение – вечна съдба“
  • 09.07.2016 г. 12:30 Празнотата в сърцето ми Ханеле Отчовски Трета национална конференция на отдел „Служба на жените“, под надслов: „Днешно решение – вечна съдба“