Архив

Младежки - лагери

  • 06.09.2009 г. 18:00 Откриване пастор Габриел Моне Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 12 юли.
  • 07.09.2009 г. 18:00 Стани и ходи пастор Габриел Моне Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 13 юли.
  • 08.09.2009 г. 18:00 Да виждаш като Исус пастор Габриел Моне Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 14 юли.
  • 09.09.2009 г. 18:00 Тръгни по водата пастор Габриел Моне Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 15 юли.
  • 10.09.2009 г. 18:00 Протегни ръката си пастор Габриел Моне Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 16 юли.
  • 11.09.2009 г. 18:00 Да отидем в дълбокото пастор Габриел Моне Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 17 юли.
  • 12.09.2009 г. 18:00 Преобразени за Новия Ерусалим пастор Емил Гаджалов Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 17 юли.
  • 12.09.2009 г. 12:30 Каквото ви рече, сторете пастор Габриел Моне Младежки лагер "Преобразени чрез Христос" - Гургулица 2009, запис от 18 юли.