Архив

Младежки - лагери

  • 01.10.2010 г. 19:00 Дий воле, дий пастор Румен Радев Тема 1 от младежкия лагер с мото "В страната на вярата" в местността Чернатица в Родопите. Темата разглежда апостол Павел през погледа на Варнава. Запис от 27 юли.
  • 02.10.2010 г. 19:00 Вяра, сътрудничество и Павел пастор Данаил Антонов Тема 3 от младежкия лагер с мото "В страната на вярата" в местността Чернатица в Родопите. Темата разглежда апостол Павел през погледа на Тимотей. Запис от 29 юли.
  • 02.10.2010 г. 12:30 Роден от чудо пастор Витан Вълев Тема 2 от младежкия лагер с мото "В страната на вярата" в местността Чернатица в Родопите. Темата разглежда апостол Павел през погледа на Сергий. Запис от 28 юли.
  • 08.10.2010 г. 19:00 Посланието на Епафрас
    от страната на вярата
    пастор Димитър Митев Тема 4 от младежкия лагер с мото "В страната на вярата" в местността Чернатица в Родопите. Темата разглежда апостол Павел през погледа на Епафрас. Запис от 30 юли.
  • 09.10.2010 г. 12:30 Без болка няма придобивка пастор Милен Георгиев Тема 5 от младежкия лагер с мото "В страната на вярата" в местността Чернатица в Родопите. Темата разглежда апостол Павел през погледа на Димас. Запис от 31 юли.