Архив

Младежки - лагери

  • 16.10.2010 г. 18:00 Give me 5 - тема 2 пастор Корадо Коци Юношески лагер в местността "Чернатица" в Родопите. Запис от 3 август.
  • 16.10.2010 г. 12:30 Give me 5 - тема 1 пастор Корадо Коци Юношески лагер в местността "Чернатица" в Родопите. Запис от 2 август.
  • 22.10.2010 г. 19:00 Give me 5 - тема 3 пастор Корадо Коци Юношески лагер в местността "Чернатица" в Родопите. Запис от 4 август.
  • 29.10.2010 г. 19:00 Give me 5 пастор Корадо Коци Юношески лагер в местността "Чернатица" в Родопите - тържествена приемна церемония. Запис от 6 август.
  • 30.10.2010 г. 18:00 Give me 5 - тема 4 пастор Коради Коци Юношески лагер в местността "Чернатица" в Родопите. Запис от 6 август.
  • 30.10.2010 г. 12:30 Give me 5 - тема 5 пастор Коради Коци Юношески лагер в местността "Чернатица" в Родопите. Запис от 7 август.