Архив

Младежки - лагери

  • 08.10.2011 г. 18:00 НеСПИрай - откриване Младежки отдел Младежки лагер - "НеСПИрай" 2011, запис от 31 юли.
  • 08.10.2011 г. 12:30 НеСПИрай - тема 1 пастор Петко Бонев Младежки лагер - "НеСПИрай" 2011, запис от 1 август.
  • 14.10.2011 г. 19:00 НеСПИрай - тема 2 пастор Петко Бонев Младежки лагер - "НеСПИрай" 2011, запис от 2 август.
  • 22.10.2011 г. 12:30 НеСПИрай - тема 3 пастор Петко Бонев Младежки лагер - "НеСПИрай" 2011, запис от 3 август.
  • 29.10.2011 г. 12:30 НеСПИрай - тема 4 пастор Петко Бонев Младежки лагер - "НеСПИрай" 2011, запис от 4 август.
  • 05.11.2011 г. 12:30 НеСПИрай - тема 5 пастор Петко Бонев Младежки лагер - "НеСПИрай" 2011, запис от 5 август.
  • 12.11.2011 г. 12:30 НеСПИрай - тема 6 пастор Петко Бонев Младежки лагер - "НеСПИрай" 2011, запис от 6 август.