Архив

Младежки - лагери

  • 23.09.2011 г. 19:00 Откриване Изследователска трупа - София Изследователски лагер - "Живей" 2011, запис от 10 юли.
  • 24.09.2011 г. 18:00 Живей - тема 2 пастор Стефан Стефанов Изследователски лагер - "Живей" 2011, запис от 12 юли.
  • 24.09.2011 г. 12:30 Живей - тема 1 пастор Стефан Стефанов Изследователски лагер - "Живей" 2011, запис от 11 юли.
  • 30.09.2011 г. 19:00 Живей - тема 3 пастор Стефан Стефанов Изследователски лагер - "Живей" 2011, запис от 13 юли.
  • 01.10.2011 г. 18:00 Живей - тема 5 пастор Стефан Стефанов Изследователски лагер - "Живей" 2011, запис от 15 юли.
  • 01.10.2011 г. 12:30 Живей - тема 4 пастор Стефан Стефанов Изследователски лагер - "Живей" 2011, запис от 14 юли.
  • 07.10.2011 г. 19:00 Живей - тема 6 пастор Стефан Стефанов Изследователски лагер - "Живей" 2011, запис от 16 юли.