Архив

Младежки - лагери

  • 05.10.2012 г. 19:00 Гледай на сърце Изследователски лагер Запис от Изследователския лагер 2012, местността Узана. Говорител - пастор Джонатан Техел, отговорник за клуб "Изследовател" към Генералната конференция.
  • 06.10.2012 г. 18:00 Не се отказвай! Изследователски лагер Запис от Изследователския лагер 2012, местността Узана. Говорител - пастор Джонатан Техел, отговорник за клуб "Изследовател" към Генералната конференция.
  • 12.10.2012 г. 19:00 Не ги мразете! Изследователски лагер Запис от Изследователския лагер 2012, местността Узана. Говорител - пастор Джонатан Техел, отговорник за клуб "Изследовател" към Генералната конференция.
  • 13.10.2012 г. 18:00 Приемна церемония Изследователски лагер Запис от Изследователския лагер 2012, местността Узана.
  • 13.10.2012 г. 12:30 Отмъщение или опрощение Изследователски лагер Запис от Изследователския лагер 2012, местността Узана. Говорител - пастор Джонатан Техел, отговорник за клуб "Изследовател" към Генералната конференция.
  • 19.10.2012 г. 19:00 По-силен от великан Изследователски лагер Запис от Изследователския лагер 2012, местността Узана. Говорител - пастор Джонатан Техел, отговорник за клуб "Изследовател" към Генералната конференция.