Архив

Младежки - лагери

  • 08.11.2013 г. 19:00 Изследователски лагер - част 1 пастор Венцислав Панайотов Запис от Изследователски лагер 2013, местността Чернатица.
  • 09.11.2013 г. 18:00 Изследователски лагер - част 3 пастор Венцислав Панайотов Запис от Изследователски лагер 2013, местността Чернатица.
  • 09.11.2013 г. 12:30 Изследователски лагер - част 2 пастор Венцислав Панайотов Запис от Изследователски лагер 2013, местността Чернатица.
  • 15.11.2013 г. 19:00 Изследователски лагер - част 4 пастор Венцислав Панайотов Запис от Изследователски лагер 2013, местността Чернатица.
  • 16.11.2013 г. 18:00 Изследователски лагер - част 6 пастор Венцислав Панайотов Запис от Изследователски лагер 2013, местността Чернатица.
  • 16.11.2013 г. 12:30 Изследователски лагер - част 5 пастор Венцислав Панайотов Запис от Изследователски лагер 2013, местността Чернатица.