Архив

Младежки - лагери

  • 03.10.2015 г. 18:00 Пета скорост пастор Слави Митрев Тема 1 от Младежки лагер 2015 с мото "Трансмисия".
  • 17.10.2015 г. 18:00 Четвърта скорост пастор Слави Митрев Тема 2 от Младежки лагер 2015 с мото "Трансмисия".
  • 24.10.2015 г. 18:00 Трета скорост пастор Слави Митрев Тема 3 от Младежки лагер 2015 с мото "Трансмисия".
  • 11.12.2015 г. 19:00 Втора скорост пастор Слави Митрев Тема 4 от Младежки лагер 2015 с мото "Трансмисия".
  • 18.12.2015 г. 19:00 Първа скорост пастор Слави Митрев Тема 5 от Младежки лагер 2015 с мото "Трансмисия".