Програма

  • 01.05.2015 г. 19:00 Вести от бъдещето пастор Сергей Генов Програмата е записана в църква Айдемир.
  • 02.05.2015 г. 12:30 Една необикновена история на вярата д-р Бен Карсън Запис от 14.09.2013 г. на конференцията на Южна област с участието на д-р Бен Карсън.
  • 02.05.2015 г. 18:00 Интервю с д-р Бен Карсън Запис от 14.09.2013 г. на конференцията на Южна област с участието на д-р Бен Карсън.