Програма

  • 31.01.2015 г. 12:30 Великата тайна на живота пастор Цанко Митев Запис от 13 септември 2014г. в църква Екзарх Йосиф - София.
  • 31.01.2015 г. 18:00 Един пълноценен живот пастор Никола Левтеров Тема 6 от поредицата "Запознай се със Святия Дух", в град Монтана проведена м.юни 2014г.