Програма

  • 19.12.2014 г. 19:00 Откриване Лагерно събрание 2014 Първо лагерно събрание с мото "Мисия - живот за другите". Запис от месец юли 2014 в местността Узана.
  • 20.12.2014 г. 12:30 Лагерно събрание - тема 1 пастор Филип Оруз Първо лагерно събрание с мото "Мисия - живот за другите". Запис от месец юли 2014 в местността Узана.
  • 20.12.2014 г. 18:00 Лагерно събрание - тема 2 пастор Филип Оруз Първо лагерно събрание с мото "Мисия - живот за другите". Запис от месец юли 2014 в местността Узана.