Програма

  • 30.09.2016 г. 19:00 Да се държиш здраво за истината Давид Шили Тема 7 от Изследователски лагер 2016 с мото "Връзка с Исус"
  • 01.10.2016 г. 12:30 Умората хапче надежда
  • 01.10.2016 г. 18:00 Изграждане на доверие Давид Шили Тема 8 от Изследователски лагер 2016 с мото "Връзка с Исус"
  • 07.10.2016 г. 19:00 Царят на магаре проповедник Благовест Петров Тема 1 от младежки лагер 2016 с мото "Видя ли Го"