Програма

  • 12.09.2014 г. 19:00 Остави следа - част 1 Изследователски лагер
  • 13.09.2014 г. 12:30 Остави следа - част 2 Изследователски лагер
  • 13.09.2014 г. 18:00 Остави следа - част 3 Изследователски лагер
  • 19.09.2014 г. 19:00 Остави следа - част 4 Изследователски лагер