Програма

  • 02.07.2016 г. 12:30 Отровени от гняв Хапче надежда
  • 02.07.2016 г. 18:00 Когато преоткриеш Христос младежка поредица Тема 11 от поредицата "Среща, която променя"
  • 08.07.2016 г. 19:00 Завинаги с теб младежка поредица Тема 12 от поредицата "Среща, която променя"
  • 09.07.2016 г. 12:30 Празнотата в сърцето ми Ханеле Отчовски Трета национална конференция на отдел „Служба на жените“, под надслов: „Днешно решение – вечна съдба“
  • 09.07.2016 г. 18:00 Когато се питате, дали си струва да се молите НИК 2016