Бъди на разположение на Бог
пастор Янош Ковач Биро