Какво могат да ни кажат
семействата от Библията?
д-р Жоневиев Оруз