По-силни от стихията (Английски език)
гр. Цар Калоян - Август 2007 г.