90-годишнина на ЦАСД Пазарджик – част 2

13 views

Още от тази поредица: