90-годишнина на ЦАСД Пазарджик – част 3

11 views

Още от тази поредица: