90-годишнина на ЦАСД Пазарджик – част 4

7 views

Още от тази поредица: