100 дни на молитва за ЦАСД и мисията ѝ от 27 март до 4 юли 2020

Президентът на ЦАСД, пастор Тед Уилсън, ви кани да участвате в 100 дни на молитва.

На всеки 5 години, Църквата на адвентистите от седмия ден провежда Сесия на Генералната конференция. Това е международен форум на църквата за избор на ново ръководство и за промени в организационните ѝ правила. Но поради пандемията с коронавируса, Сесията на ГК е отложена с една година за 2021.

Преди всяка Сесия на ГК, като една подготовка, се провежда инициативата 100 дни на молитва. И въпреки че Сесията се отлага, ръководителите на църквата считат, че 100-те дни на молитва са изключително необходими и актуални за кризата, в която навлиза нашия свят. Всички църковни членове са призовани лично от пастор Тед Уилсън да участват не само в молитвената инициатива, но и в подкрепа и грижа за другите хора. Всеки може да бъде активно ангажиран чрез различни методи в споделяне на надеждата и вестта, която имаме като адвентисти от седмия ден.

Трите основни насоки, за които ще се молим, освен други конкретни нужди, са:
– за изливането на Светия Дух
– за личното служене и мисия
– за пандемията COVID-19

Повече за 100-те дни на молитва в България може да прочетете в обръщението на Председателя на ЦАСД в България, п-р Венцислав Панайотов: https://bit.ly/3bc57Gq


Още от тази поредица: